CS:GO: ForZe در مقابل ENCE

به طور کلی، ForZe شایستگی حضور در گروه اول را دارد زیرا ... واضح است که شکست دادن NaVi چندان آسان نبود، ENCE حریفان بسیار ضعیف تری داشت، بنابراین من به بچه های ForZe اینجا ایمان دارم.
پیروزی ForZe برای شانس 1.85

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز