Dota 2: BetBoom Team vs HellRaisers

امروز ما یک شرط بندی آرام اما دقیق روی BB انجام می دهیم. هر دو تیم به سرعت به سمت بهترین تیم های TOP 3 می روند، اما در اولین مسابقه دور اول، DPC BetBoom را شکست داد. بنابراین، امروز با در نظر گرفتن دورهای اضافی، روی پیروزی آنها - نتیجه شرط می بندیم: تیم BetBoom برنده خواهد شد!

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز