Dota 2: BB Team vs Virtus Pro

بچه های BB Team خیلی طوفانی هستند، فکر نمی کنم بتوانند Virtus Pro را با نتیجه 2:0 ببندند.
بنابراین، من روی Virtus Pro شرط می‌بندم که با هندیکپ +1.5 روی کارت‌ها با شانس 1.95 برنده شود.

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز