Dota 2: Stray vs Goodwin Team

شانس دیروز برابر بود، اما امروز می توانید 2.7 را از فینالیست های مسابقات قبلی بگیرید! از آنجایی که ما در خط بازنده هستیم، بیایید جوانان را خفه کنیم و به تیم ولگرد فرصتی بدهیم تا در نبرد امروز عصر پیروز شود!

من روی تیم گودوین شرط می بندم که با ضریب 2.7 برنده شود

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز