Dota 2: Darkside vs NaVi

Dota 2 بازگشت! DPC 2023: EEU Upper Division – Tour 2 در اروپا شروع می شود.

دور دوم DPC یک رویداد مهم برای نمایندگان صحنه حرفه ای Dota 2 است. Lima Major گذشته 2023 دوام تیم های محلی را زیر سوال برد و توازن قدرت در منطقه به طور کامل از بین رفت.

Darkside در فصل جدید یک راز واقعی است. هنوز مشخص نیست این تیم در بازی امروز با چه ترکیبی بازی خواهد کرد. تصویر Natus Vincere کمی بهتر به نظر می رسد، که در نتیجه به توانایی های آنها اعتماد می کند. و این اطمینان باعث می شود که نتیجه به نفع NaVi - پیروزی 🇺🇦NaVi برای ضریب 1.75 ایجاد شود.

برای به اشتراک گذاشتن با دوستان
ValorantGO.ru
Adblock به
آشکارساز